Fyra år i rad har Socialstyrelsen gjort en undersökning där de sett över utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik inom kommunerna. Årets rapport visar att kommunerna har kommit mycket olika långt när det gäller digitaliseringen av bland annat socialtjänstens arbete.

Vi tycker att det är toppen att viljan att använda teknik bland socialtjänsterna är stor. Detta ger även oss incitament till att arbeta med innovation med syfte att förenkla socialtjänstens arbete.

Du kan läsa artikeln i sin helhet på länken nedan.