Den frågan ställer sig forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola som ska forska kring varför socionomer och sjuksköterskor i högre grad väljer att byta jobb eller helt lämna yrket.

Forskarna har fått 3,8 miljoner av Forte för att under tre år forska i denna fråga. I projektet ingår att aktivt delge resultaten till socialtjänster och landsting för att försöka hjälpa till en förändring.

Du kan läsa artikeln i sin helhet på länken nedan.

Det ska bli spännande att ta del av denna forsknings resultat och förhoppningsvis kan det skapa verktyg och råd som hjälper socialtjänsterna i vårt avlånga land.