Det hoppas och tror vi inte. I Trelleborg kommun har socialtjänsten börjat använda robotar för att hantera sina försörjningsstöd. Detta innebär att individer som gör ansökningen har ett svar inom 24 timmar baserat på en helt objektiv bedömning av roboten.

Enbart en robot hjälper dock inte individen till självförsörjning. På grund av roboten kan medarbetarna inom försörjningsstöd få mer tid till att hjälpa individer med sin väg mot självförsörjning istället för att sitta med ansökningar.

Du kan läsa artikeln i sin helhet på länken nedan.

Att använda teknik för att frigöra tid till viktiga uppgifter känns som ett verktyg som snarare ökar den mänskliga kontakten med individer. Det är dock viktigt att socialtjänsterna fortsätter ha med det mänskliga perspektivet i sin utveckling. Trelleborg visar att det fungerar. Vi ser med spänning på framtidens utveckling inom detta område.