Umeå kommun och RFSL ingår i ett samarbete för att utbilda handläggare och familjehem i HBTQ-perspektiv i syfte att ge kunskaper och bemöta ungdomar i frågan.

Detta är ett unikt samarbete i Sverige där socialtjänsten och RFSL utmanar normen för familjehem där de flesta är kärnfamiljer med Villa, Volvo och vovve. Individ- & familjenämnden vill gärna se fler familjehemsansökningar av familjer med HBTQ-bakgrund.

I samarbetet kommer RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queers rättigheter) vara en ambassadör för att rekrytera familjehem och sprida ordet om att fler familjehem behövs i sitt nätverk.

Bra initiativ för normbrytande arbete!