6 timmars arbetsdag

Enköping är halvvägs igenom sitt projekt där 20 socialsekreterare arbetar sex timmars arbetsdagar. I en undersökning som förvaltningen gjort framgår att de flesta deltagarna är nöjda med satsningen. Syftet med projektet är att få fler att vara intresserade av...

Yrkesresan

Göteborgsregionen har ingått ett samarbete för att skapa extra stöd till nya socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning barn & unga. Det långsiktiga målet med yrkesresan är att uppnå en trygg och säker vård för barn och unga genom ökad kompetens och...