Göteborgsregionen har ingått ett samarbete för att skapa extra stöd till nya socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning barn & unga.

Det långsiktiga målet med yrkesresan är att uppnå en trygg och säker vård för barn och unga genom ökad kompetens och stabilitet bland personalen.

Genom att tillhandahålla en plattform med utbildningsmaterial, verktyg och uppsatta mål för inlärning skapar yrkesresan en bra grund för nya socialsekreterare inom fältet.

Utbildare i samarbetet kommer vara yrkesverksamma personer inom GR-regionen.

Samarbetet genomförs på uppdrag av IFO-chefsnätverket inom regionen där samtliga kommuner deltar i samarbetet.

Du kan läsa mer genom att trycka på knappen nedan och bläddra till sida 10-11.