Enköping är halvvägs igenom sitt projekt där 20 socialsekreterare arbetar sex timmars arbetsdagar. I en undersökning som förvaltningen gjort framgår att de flesta deltagarna är nöjda med satsningen.

Syftet med projektet är att få fler att vara intresserade av socialsekreteraryrket och söka arbete i Enköping där de tidigare haft hög personalomsättning och svårt att rekrytera.

”Den bilden ska nu ha förändrats en del och enligt undersökningen tycker 62 procent av de som deltagit i projektet att socialförvaltningen nu är en mer attraktiv arbetsgivare.”

I undersökningen framgår att 81% av de 20 deltagarna är nöjda med att arbeta sex timmars arbetsdag.

Några av de intervjuade socialsekreterarna menar att det finns mer tid för återhämtning nu. Samt att det krävs en god planering i kalendern.

Undersökningen visar också att 70% av deltagarna har rekommenderat eller tipsat någon att söka jobb där.

Det pågår även flera liknande satsningar i andra kommuner i landet, exempelvis i Dorotea.

För att läsa mer om Enköpings projekt kan du trycka på knappen nedan.