Socialtjänsten i Tranås har tagit fram metoden FMS som ska hjälpa personer att komma till självförsörjning som idag inte har möjlighet till det.

FMS (Försäkringsmedicinsk samverkan) är en ny metod som socialtjänsten i Tranås har utvecklat som ska hjälpa personer med långvarigt försörjningsstöd. Projektet kom till liv då Tranås tyckte detta var ett förbättringsområde i deras verksamhet.

Metoden samlar in alla tidigare utredningsuppgifter för att sedan utreda personers arbetsförmågor.

Än så länge anser följeforskningen att det inte går att dra några slutsatser på om metoden är effektiv eller inte då det behövs mer data för analys. Tranås kommer fortsätta med projektet under hösten för testa och utveckla metoden.

Vi ser fram mot att se resultaten från detta projekt och hoppas på en väl fungeranden metod.