Enligt en undersökning som Vision har gjort behövs det fler platser på socionomprogrammen samt mer möjligheter till distanskurser.

Undersökningen visar att 4 av 5 socialchefer tycker att det bör finnas fler platser på programmen. Även 3 av 5 tycker det bör finnas mer möjlighet till distanskurser.

Regeringen har lovat mer anslag till samhällsnyttiga utbildningar vilket också bör omfatta socionomprogrammet anser Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Under det senaste året har det funnits ca 1700 tjänster annonserade efter socionomer enligt arbetsförmedlingen. Detta innebär ett stort behov där personalomsättningen i landets 290 kommuner är hög. Inför höstterminen 2017 var det dock ca 8000 personer som sökte socionomprogrammet medan 2000 blev antagna.

Vi tror att fler antagna på programmen är en del av en bra strategi för att lösa det långsiktiga behovet av kompetens.