Enligt en undersökning som Framtidens Karräriär – Socionom har gjort, visar att vi på Cura Nord ligger på en topp placering gällande bra kvalité på leverans av socionomkonsulter till socialtjänsten. 

Undersökningen är gjorda mot socialchefer, IFO-chefer och enhetschefer eller motsvarande chefer inom socialtjänsten som har fått besvarat vilket av bemanningsföretag för socionomer som de anser ha levererat en tjänst med bra kvalité.

Där vi som stolt företag kan visa upp att vi levererar socionomkonsulter med hög kvalité till våra kunder. Ett kvitto som visar att vi som företag gör rätt saker och ska fortsätta vårt arbete med att bli bäst inom den kategorin. Att leverera topp kvalité till våra kunder men också att vara den bästa arbetsgivaren till våra konsulter och samarbetspartners!

Nyfiken på att läsa mer om artikeln, klicka vidare nedan.