Frågor & Svar

Här svarar vi på några vanliga frågor angående att hyra
socionomkonsulter via Cura Nord.

Varför ska vi välja Cura Nord som leverantör av socionomkonsulter?

Vi vill svara på denna fråga med tre anledningar:

– Vi är ett konsultbolag som brinner för att det inte ska finnas kompetensbrist i organisationer som hjälper människor i behov. Är din organisation i behov av kompetens kommer vi göra allt i vår makt för att försöka lösa dina utmaningar. 

– Vi vill alltid skapa ett mervärde för dig som kund genom att se långsiktigt på våra lösningar. Genom innovation och samarbete tror vi dessutom att vi kan hjälpa er långsiktigt med viss kompetensbrist som inte kräver platsnärvaro.

– Vi har en nära relation med våra konsulter och är engagerade i deras kompetensutveckling och trivsel. Vi vill alltid ha en transparent dialog med dig som kund för att hjälpa dig att utveckla din organisation med våra konsulters erfarenheter. 

Hur säkerställer ni era konsulters kompetens?

– Vi har en strukturerad process för att säkerställa våra konsulters kompetens och reliabilitet.

– Vi kartlägger kompetens och erfarenhet via personliga intervjuer.

– För att validera kompetens och erfarenhet tar vi alltid minst två referenser.

– Vi utgår alltid från våra konsulters kompetens, erfarenhet, geografiskt arbetsområde och önskad uppdragstid vid förfrågan om uppdrag. För att få en så bra situation som möjligt för både er och konsulten.

– När våra konsulter är i uppdrag gör vi kontinuerlig uppföljning med både våra kunder och konsulter för att säkerställa att uppdraget uppfyller kraven hos båda parter.

Vad menar ni med långsiktig kompetensförsörjning?

Vid längre uppdrag vill vi börja föra en diskussion med arbetsgivaren så snart som möjligt om möjligheten att anställa vår konsult direkt i er organisation. Förutsatt att alla parter vill det.

Vi tror att långsiktiga lösningar för både våra kunder och våra konsulter är det bästa för samhället. Vi vill därav alltid föra en dialog kring hur vi kan hjälpa din organisation med långsiktig kompetensförsörjning.

Har ni socionomkonsulter i hela Sverige?

Ja. Våra konsulter söker uppdrag i hela Sverige.

Är ni anslutna till något kollektivavtal?

Ja. Cura Nord är medlemmar i arbetsgivarorganisationen bemanningsföretagen. Vi är anslutna Unionen/Akademikerförbundens kollektivavtal.

Vårt mål är att vara ett auktoriserat bemanningsföretag 1/1 2018.

Inom vilka områden har ni konsulter?

Primärt arbetar vi mot socialtjänsternas alla områden. Vi utgår från våra kunders behov för att sedan matcha med en konsult. Detta innebär att vi kan ta uppdrag från andra organisationer förutsatt att vi hittar konsulter som matchar behovet.

Vad kostar era konsulter?

Det är beroende på ert krav på kompetens, erfarenhet, geografisk placering och längd på uppdraget. Kontakta oss så för vi en dialog kring vilket uppdrag ni är i behov av.

Har du andra frågor? Hör av dig!

För andra frågor kan du skicka en e-post till tommy.eriksson@curanord.se

eller ring på 090-34 00 140