top of page

Frågor & Svar - Arbetsgivare

 • Varför ska vi välja Cura Nord som leverantör av socionomkonsulter?
  Vi vill svara på denna fråga med tre anledningar: • Vi är ett konsultbolag som brinner för att det inte ska finnas kompetensbrist i organisationer som hjälper människor i behov. Är din organisation i behov av kompetens kommer vi göra allt i vår makt för att försöka lösa dina utmaningar. • Vi vill alltid skapa ett mervärde för dig som kund genom att se långsiktigt på våra lösningar. Genom gott samarbete, ärlighet och öppen dialog är vi övertygade om att vi, tillsammans med våra magiska konsulter, kan avlasta din organisation så ni kan fokusera på det som är viktigt! • Vi har en nära relation med våra konsulter och är engagerade i deras kompetensutveckling, arbetsvillkor, arbetsmiljö och trivsel.Vi vill alltid ha en transparent dialog med dig som kund för att hjälpa dig att utveckla din organisation med våra konsulters erfarenheter.
 • Vad menar ni med långsiktig kompetensförsörjning?
  Vi tror att långsiktiga lösningar för både våra kunder och våra konsulter är det bästa för samhället. Vi vill därav alltid föra en dialog kring hur vi kan hjälpa din organisation med långsiktig kompetensförsörjning, oavsett om det gäller erfarna konsulter som hjälper till med avlastning och rutiner eller om det handlar om kompetenshöjande seminarium som utvecklar arbetsgruppen.
 • Hur säkerställer ni era konsulters kompetens?
  • Vi har en strukturerad process för att säkerställa våra konsulters kompetens och reliabilitet. • Vi kartlägger kompetens och erfarenhet via personliga intervjuer. • För att validera kompetens och erfarenhet tar vi alltid minst två referenser. • Givetvis begär vi utdrag ur belastningsregister och examensbevis när detta är tillämpligt. • Vi utgår alltid från våra konsulters kompetens, erfarenhet, geografiskt arbetsområde och önskad uppdragstid vid förfrågan om uppdrag. För att få en så bra situation som möjligt för både er och konsulten. • När våra konsulter är i uppdrag gör vi kontinuerlig uppföljning med både våra kunder och konsulter för att säkerställa att uppdraget uppfyller kraven hos båda parter.
 • Har ni socionomkonsulter i hela Sverige?
  Ja. Våra konsulter bor på olika delar av vårt avlånga land och vi strävar alltid efter att hitta rätt person till din organisation, med så bekväma pendlingsmöjligheter som möjligt.
 • Är ni anslutna till något kollektivavtal?
  Ja. Cura Nord är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen/Almega. Vi är anslutna till Unionen/Akademikerförbundens kollektivavtal – goda och trygga anställningsvillkor är viktiga för oss! Sedan 2018 är vi även ett auktoriserat bemanningsföretag. Det är vi väldigt stolta över!
 • Inom vilka områden har ni konsulter?
  Primärt har vi konsulter inom socialtjänstens alla områden, oavsett om behovet gäller t.ex. socialsekreterare eller en konsult inom ledande befattning. Vi utgår från våra kunders behov för att sedan matcha det mot våra konsulter kompetens och tillgänglighet. Vi kan naturligtvis även åta oss uppdrag från andra organisationer eftersom vi alltid gör en grundlig kravprofil och behovsanalys, förutsatt att vi hittar konsulter som matchar behovet.
 • Vad kostar det att hyra in en konsult via er?
  Det är beroende på ert krav på kompetens, erfarenhet, geografisk placering och längd på uppdraget. Kontakta oss så för vi en dialog kring vilket uppdrag ni är i behov av.
bottom of page